Kort referat från möte med SKBKs styrelse den 7 februari 2006
För medlemmarnas kännedom delges här ett utdrag av styrelsens diskussioner och beslut.

Medlemsantal
Klubben har 152 medlemmar, varav 118 fullbetalande. Medlemsmatrikel kommer att skickas med Bedlington-Nytt nr 2.

Världsutställningen
Styrelsen beslutade att tacka nej till SKKs erbjudande om att anordna rasutställning i samband med Världsutställningen i Stockholm 2008. Beslut om tid och plats för 2008 års Rasspecial beslutas senare. Ritva Kohijoki, Finland, föreslogs som domare.

Verksamhetsplan för 2006
Styrelsen kommer att sammanställa en verksamhetsplan för verksamhetsåret 2006. Sten Persson och Lena Lidsell uppdrogs att göra ett utkast.

Medlemskap
Som en bekräftelse på medlemskap i SKBK ska alla nya medlemmar få ett välkomstbrev, matrikel, Bedlington-Nytt samt en SKBK dekal.

Medlemsträffar
För att fira Bedlington 100 år i Sverige bör ett antal mindre medlemsträffar arrangeras i olika delar av landet. Det behöver inte vara några avancerade eller dyra tillställningar, utan kan handla om träffar med ett enklare program, tipspromenad, ringträning, prova på agility, blodspår etc. Styrelsen hälsar alla medlemmar som vill hålla i en medlemsträff välkomna att annonsera på klubbens hemsida.

Rasspecialen 2006
Skandinaviska Bedlingtonklubbens Rasspecial 2006 går av stapeln söndagen den 10 september på Bjuvs Brukshundklubb i samarbete med Sydsvenska Terrierklubben. Bedlington kommer att bedömas som första ras på Terrierklubbens officiella utställning för att också hinna med att delta i Rasspecialen. Årets domare blir danskan Ingrid Borchorst.

Dagen innan Terrierklubbens officiella utställning och SKBKs Rasspecial har Sydskånska Kennelkubben Internationell hundutställning i blomsterpraktens Sofiero park. Mer information och en fullständig inbjudan kommer i Bedlington-Nytt nr 2.

Utställningskommittén består av Hanne Winninge, sammankallande, Ulrika Lindahl, Ulla-Britt Börjesson och Birgitta Nilsson.

Eftersom det är 100 år sedan Bedlington kom till Sverige så kommer det att anordnas en middag på lördagskvällen och ev också en gemensam lunch under utställningsdagen.

Jubileumsbok 2007
Styrelsen diskuterade om SKBK ska ge ut en ny Jubileumsskrift i samband med Rasspecialen 2007 då klubben firar 30-års jubileum. Frågan tas upp igen vid nästa styrelsemöte.

Närvaro på styrelsemöten
Styrelsen beslutade att även kalla in suppleanterna vid klubbens styrelsemöten. Det är ett bra sätt att bli insatt i styrelsens frågor och diskussioner.

Kontaktperson i Norden
Kirsten Björnson kvarstår som kontaktperson för Norge och Birgit Wohlfahrt för Danmark. En ny kontaktperson kommer för Finland efter årsmötet i mars. Tanken med kontaktpersonerna är att få information till Bedlington-Nytt om vad som händer kring Bedlington som ras i våra grannländer.

Terrierfullmäktige
Till suppleant för Sten Persson utsågs Lena Lidsell.

Avelskommittén
Har utvärderat valphänvisningsreglerna och gjort vissa justeringar. Ett par tillägg finns också där Avelskommittén tagit hänsyn till inavelsgraden och en rekommendation finns om att föräldradjuren ska vara minst 18 månader vid parningstillfället. Efter förslag från Hanne Winningen kommer de nya valphänvisningsreglerna att läggas som en pdf-länk på hemsidan.

Uppfödarmöte
Preliminärt blir det ett uppfödarmöte helgen 6-7 maj i Skara. Program kommer senare. Styrelsen kommer att ha en arbetshelg i samband med uppfödarmötet.

Klubbens stadgar
Årsmötet återremitterade dessa till styrelsen. Sten Persson uppdrogs att ta fram ett nytt förslag.

Bedlington-Nytt nr 1
Styrelsen godkände att tidningen trycks i 200 ex. Birgitta Nilsson tar fram adressetiketter utifrån nya medlemslistan och skickar till redaktören.

Nästa möte
Styrelsens nästa möte blir den 22 mars 2006 kl. 18.00.

Vid noteringarna
Lena Lidsell