Referat från möte med SKBKs styrelse den 22 mars 2006
För medlemmarnas kännedom delges här ett utdrag av styrelsens diskussioner och beslut.

Rasspecial 2006
Hanne Winninge rapporterade att förberedelserna pågår och att arbetsgruppen har full kontroll. Följande anmälningsavgifter beslutades: Valpar 75 kr, Junior, unghund och vuxna 150 kr, Kom som du är 75 kr, Bästa blå-sand 50 kr, Parklass 50 kr, Barn med hund 20 kr, Juniorhandling 20 kr, Veteraner fritt.

Styrelsen beslutade också att endast medlemmar får delta, vilket även gäller för Barn med hund och juniorhandling som måste ha en anknytning till klubben. Ägare som anmäler tre hundar får en gratis annons i utställningskatalogen. Annonser i katalogen kostar för helsida A4 kommersiell 200 kr och för medlem 100 kr. Hanne söker sponsorer. Sista anmälningsdag är den 7 augusti.

Birgitta Nilsson söker plats där vi kan vara på lördagskvällen för en träff med mat. Ulla-Britt Börjesson och Birgitta undersöker övernattningsställen där man får ha hund samt kostnader för logi. Dessa uppgifter läggs tillsammans med inbjudan i Bedlington-Nytt nr 2.

Jubileumsnummer
Lena Lidsell meddelade att ett jubileumsnummer av Bedlington-Nytt kommer att ges ut under 2007 när klubben firar 30 år. Redaktionen tillsvidare utgörs av Malin Eriksson och Lena Lidsell.

Rasspecial 2008
Diskuteras vidare vid nästa styrelsemöte i maj då vi först måste ha klart för oss om vi blir beviljade officiell utställning eller ej.

Uppfödarmöte
Blir troligtvis i samband med Rasspecialen i Bjuv i september.

Klubbfolder
Styrelsen godkände förslag till klubbfolder och Lena Lidsell ombesörjer tryck och skickar dessa till Birgitta att användas för nya medlemmar i klubben.

Bedlington-Nytt
Tidningen i nytt format har fått många positiva kommentarer och styrelsen beslutade därför att ge sitt godkännande att fortsätta med A4-formatet och med färgomslag.

Nästa möte
Styrelsens nästa möte blir den 2 maj 2006.

Vid noteringarna
Lena Lidsell