Referat från möte med SKBKs styrelse den 2 maj 2006
För medlemmarnas kännedom delges här ett utdrag av styrelsens diskussioner och beslut.

Medlemsantal
Klubben har i dagsläget runt 150 medlemmar.

Medlemsträffar
För att fira Bedlington 100 år i Sverige vore det trevligt om ett antal mindre medlemsträffar arrangeras i olika delar av landet. Det behöver inte vara några avancerade eller dyra tillställningar, utan kan handla om träffar med ett enklare program, tipspromenad, ringträning, prova på agility, blodspår etc. Styrelsen hälsar alla medlemmar som vill hålla i en medlemsträff välkomna att annonsera på klubbens hemsida.

Birgitta Nilsson rapporterade att en medlemsträff kommer att arrangeras i samband med Sydskånska Kennelklubbens vårmarsch den 7 maj. Birgitta och Ulla-Britt Börjesson närvarade också vid en rasparad den 29 april arrangerad av Nordskånska Kennelklubben i Ängelholm.

Rasspecialen 2006
Skandinaviska Bedlingtonklubbens Rasspecial 2006 går av stapeln söndagen den 10 september på Bjuvs Brukshundklubb i samarbete med Sydsvenska Terrierklubben. Bedlington kommer att bedömas som första ras på Terrierklubbens officiella utställning för att också hinna med att delta i Rasspecialen. Årets domare blir danskan Ingrid Borchorst.

Dagen innan Terrierklubbens officiella utställning och SKBKs Rasspecial har Sydskånska Kennelkubben Internationell hundutställning i blomsterpraktens Sofiero park. Mer information och en fullständig inbjudan finns i det här numret av Bedlington-Nytt samt på hemsidan där det också finns en elektronisk anmälningsblankett.

Utställningskommittén består av Hanne Winninge, sammankallande, Ulrika Lindahl, Ulla-Britt Börjesson och Birgitta Nilsson.

Eftersom det är 100 år sedan Bedlington kom till Sverige så kommer det att anordnas en middag på lördagskvällen och ev också en gemensam lunch under utställningsdagen samt lite kringaktiviteter.

Jubileumsnummer
Lena Lidsell meddelade att ett jubileumsnummer av Bedlington-Nytt kommer att ges ut under 2007 när klubben firar 30 år. Redaktionen tillsvidare utgörs av Malin Eriksson och Lena Lidsell. Planering av innehållet sker efter semestern, men redan nu annonseras i Bedlington-Nytt om bilder på alla championhundar de senaste tio åren. Ett upprop som också ska ut på hemsidan.

Rasspecial 2008
Styrelsen har tidigare tackat nej till SKKs erbjudande om att anordna rasutställning i samband med Världsutställningen i Stockholm 2008 och därmed får vi heller inte arrangera någon officiell utställning. Styrelsen beslutade att 2008 års rasspecial, som blir en inofficiell utställning, förläggs den 1 november i samband med Växjöutställningen. Hanne Winninge återkommer med förslag på domare.

Rasspecial 2009
Styrelsen beslutade att redan nu ansöka om officiell utställning för 2009. Förslagsvis skulle utställningsplatsen bli Sörsjön utanför Norrköping och arrangeras i samband med Norrköpings nationella utställning första helgen i juni. Hanne Winninge uppdrogs att sammanställa en ansökan.

Uppfödarmöte
Hanne Winninge uppdrogs att höra efter med Westiealliansen om vi kan arrangera ett gemensamt uppfödarmöte för att bland annat diskutera gemensamma frågor för våra raser som klåda och DNA. Det skulle göra det lättare för oss att också engagera extern föreläsare.

Rasmonter på Hund 2006
Ewa Pajuniemi har gjort en framställan hos styrelsen om att få arrangera en rasmonter på Hund 2006 i december i Stockholm. Styrelsen beviljade och ber Ewa återkomma med idéer och en budget.

Styrelsen ser gärna att rasmonter också finns representerad på My Dog i Göteborg och i Malmö i början av 2007.

Hemsidan
Styrelsen beslutade efter önskemål att annonspriserna för Bedlington-nytt ska kungöras på klubbens hemsida.

Styrelsen beslutade också att valphänvisning medges i tolv veckor från det att kullen är född. Därefter plockas hänvisningen automatiskt bort, såvida uppfödaren inte hör av sig om en förlängning till valphänvisaren. Förlängningen kan medges två gånger två månader. Valpar äldre än sju månader och äldre hundar hänvisas under rubriken "hundar till salu".

Nästa möte
Styrelsens nästa möte blir den 7 augusti 2006 kl. 18.00. Det är också sista anmälningsdagen för klubbens Rasspecial i Bjuv.

Vid noteringarna
Lena Lidsell