Snabbreferat fört vid styrelsemöte med Skandinaviska Bedlingtonklubben den 9 september 2006 i Bjuv.

Färgvarianter
Birgitta Nilsson har talat med Ulla-Britt Karlman på SKKs registreringsavdelning och fått besked om att bedlington terriers färgställningar även kan omfatta blå med tantecken samt lever med tantekcen, dock inte sand med tantecken.

Arbetsutskott
Styrelsen beslutade att utse ordförande Sten Persson, v ordförande Lena Lidsell samt Hanne Winninge till styrelsens arbetsutskott för att förbereda ärenden till styrelsemöten och fatta snabba beslut för frågor som kräver detta.

Hundens dag
Ulla-Britt Börjesson och Birgitta Nilsson deltar som klubbens representanter vid Malmö City Horseshow den 23-23 september med monter samt vid Malmö Valp den 12 november. De deltar också vid Sydskånska Kennelklubbens ras- och specialklubsmöte i Arlöv den 14 november.

Hund 2006
Birgitta Nilsson skickar anmälningsblankett till Ewa Pajuniemi för monter på Hund 2006 i Stockholm den 9-10 december.

Mentalbeskrivning
Hanne Winninge meddelade att antalet platser var fullbokade vid Mentalbeskrivningen i Mönsterås för Bedlington. När denna är gjord har antalet gorda mentaltester uppnåtts som föreslogs i RAS.

Vid noteringarna
Lena Lidsell