Snabbreferat fört vid styrelsemöte med Skandinaviska Bedlingtonklubben den 24 oktober 2006.

RAS
Svenska Kennelklubben har godkänt klubbens RAS-dokument. Dokumentet kommer att skickas ut till alla uppfödare av bedlington. Styrelsen kommer att tillsammans med Avelskommittén göra prioriteringar av mål för 2007.

Avelsrådskonferens
Hanne Winninge kommer att delta på Avelsrådskonferensen i februari 2007.

Hälsoenkät
Från Svenska Terrierklubben har kommit en hälsoenkät som kan användas fritt av alla rasklubbar.

My Dog
Klubben kommer att delta med monter på SKKs utställning i Göteborg på Svenska Mässan den 4-7 januari. Monterkostnaden är 395 kronor och ansvariga för monterbygget blir Lena Westholm och Veronica Gustafsson.

Rasspecial 2006
Årets Rasspecial i Bjuv gick med vinst. 46 hundar var anmälda och BIS blev Ch Isotop´s Battery.

Rasspecial 2007
Hanne Winninge rapporterade att hon skickat en ny inbjudan med kontrakt till domaren Lydia Colman-Hutchinson, USA då den förra försändelsen av någon anledning inte kommit fram.

Styrelsen ber Malin Eriksson som utställningsansvarig att inkomma med ett budgetförslag.

Rasspecial 2008 och 2009
Rasspecialen 2008 blir en inofficiell utställning i samband med Småland-Ölands Kennelklubb i Växjö i november. Hanne Winninge uppdrogs att höra efter om vi kan dela domare.

Till Rasspecialen 2009 har Hanne Winninge ansökt om officiell status. Utställningen blir i anslutning till Norrköpingsutställningen i maj.

Valberedningen
Birgitta Nilsson har varit i kontakt med Maria Sonestad, sammankallande för valberedningen som rapporterat att alla poster för 2007 års styrelse är tillsatta förutom en revisor suppleant.

Tiden för årsmötet blir 11.00 i Ängelholm. Kenneth Ekberg ska tillfrågas om han kan leda Årsmötet som ordförande.

Motioner ska vara styrelsen tilllhanda senast den 1 december. Styrelsen sammanträder måndagen den 4 december för att behandla ev inkomna motioner.

Hund 2006
Styrelsen beviljade Ewa Pajuniemi 700 kronor för monterkostnad.

Hemsidan
Ewa Pajuniemi har meddelat att hon önskar avgå som webmaster vid årsskiftet. Gästbokens utformning diskuterades av styrelsen som beslutade att låta den vara kvar i nuvarande skick tills ny webmaster tar vid.

Lena Lidsell har varit i kontakt med Lena Tamm, webmaster för Svenska Terrierklubben där SKBK har sin hemsida registrerad. Enligt Lena Tamm är det inga problem att även fortsatt nyttja Terrierklubbens server.

Nästa möte
Blir den 4 december kl. 18.00.

Vid noteringarna
Lena Lidsell