Snabbreferat fört vid styrelsemöte med Skandinaviska Bedlingtonklubben den 4 december 2006.

RAS
Svenska Kennelklubben har godkänt klubbens RAS-dokument. Dokumentet kommer att skickas ut till alla uppfödare av bedlington. Styrelsen kommer att tillsammans med Avelskommittén göra prioriteringar av mål för 2007.

Medlemsmatrikel
Styrelsen ska ha som målsättning att få ut en medlemsmatrikel för 2007 med Bedlington-Nytt nr 2.

Klisterdekal
Offerter har tagits in som ska utvärderas vid nästa styrelsemöte.

Motioner
Styrelsen diskuterade inkomna motioner. Motioner och styrelsens yttrande kommer att medsändas Bedlington-Nytt nr 4 med utgivning i mitten av december. Även valberedningen förslag till ny styrelse redovisas i Bedlington-Nytt nr 4.

Klubbens stadgar
Styrelsen anser sig inte vara klar med stadgearbetet och önskar ytterligare tid för att diskutera klubbens stadgar med Svenska Terrierklubben.

Registreringar
Hanne Winninge rapporterade att 73 bedlington registrerats 2006 varav tre importerade hundar. Inavelsgraden ligger under tre procent.

Rasspecial 2008
Rasspecialen 2008 blir en inofficiell utställning i samband med Småland-Ölands Kennelklubb i Växjö i november. Hanne Winninge beviljades mandat att fullfölja förhandlingar av domare.

Hemsidan
Ewa Pajuniemi har meddelat att hon önskar avgå som webmaster vid årsmötet. Styrelsen ser gärna förslag på efterträdare.

Hundsport
Styrelsen beslutade att fortsätta med radannonserna i tidningen Hundsport 2007.

Nästa möte
Blir den 9 januari 2007 kl. 18.00

Vid noteringarna
Lena Lidsell