Snabbreferat fört vid styrelsemöte med Skandinaviska Bedlingtonklubben den 6 december 2007

Antal medlemmar och ekonomi
Antalet medlemmar uppgår till 210 stycken.

Motioner
Tre motioner har inkommit från Ann-Marie och Rolf Lyberg den 30 november. Styrelsen lade fram förslag till svar som ska skickas ut med Bedlington-Nytt nr 4 i mitten av december.

Stadgar
Ordförande rapporterade att inget svar inkommit från SvTek på SKBKs stadgar.

Medlemsavgifter
För att spara kostnader beslöt styrelsen att Gro Östmoe samlar in medlems- avgifterna för de norska medlemmarna.

Nästa styrelsemöte
Blir den 15 januari då handlingarna till Årsmötet ska gås igenom bland annat Verksamhetsberättelsen och Avelskommitténs berättelse samt Stadgarna.

Vid noteringarna
Lena Lidsell