Snabbreferat fört vid styrelsemöte med Skandinaviska Bedlingtonklubben den 9 januari 2007

Årsmötet
Förberedelserna pågår för fullt. Birgitta har färdigställt styrelsens verksamhetsberättelse och Hanne skriver en berättelse för Avelskommitténs arbete under 2006. Ulrika uppdrogs att göra diplomen till samtliga 2006 års vinnare.

75 åring att fira
Amerkanska Bedlingtonklubben firar 75 års jubileum i mars 2007. Lena fick i uppdrag att ordna en present från klubben.

Bedlington-Nytt
En del medlemmar som saknar utställningsintresse har framfört önskemål om att mer allmänna frågor kring bedlington bör tas upp i tidningen. Redaktionen efterlyser mer material från vanliga medlemmar, då väldigt lite spontant material inkommer till redaktionen.

Rasspecial 2007
Styrelsen fastställde anmälningsavgifterna. Lena föreslog en minnessak till samtliga utställare eftersom det är 30 års-jubileum. Styrelsen avslog önskemålet då Malin meddelat att alla deltagare kommer att få rosetter.

Hemsidan
Styrelsen beslutade att dela på uppdragen till hemsidan. Hanne och Ulrika tar hand om poängberäkningen för de svenska topplistorna, Siv Stoa Berg tar hand om de norska topplistorna och Lena tar hand om övriga sidor tills vidare.

Nästa möte
Blir ett konstituerande styrelsemöte efter Årsmötet samt ett ordinarie styrelsemöte den 6 februari 2007.

Vid noteringarna
Lena Lidsell