Snabbreferat fört vid styrelsemöte med Skandinaviska Bedlingtonklubben den 6 februari 2007

Valphänvisningsregler
Hanne Winninge rapporterade att Avelskommittén vill justera valphänvisningsreglerna. Styrelsen godkände de nya reglerna.

Verksamhetsplan för 2007
Styrelsen beslutade efter försalg från Lena LIdsell att inköpa BIR och BIM-priser till årets Rasspecial från styrelsen.

Medlemsträffar
Flera medlemsträffar kommer att arrangeras under året bland annat flera klippträffar och en vårträff i Skåne.

Uppfödarmöte
Hanne Winninge meddelade att det finns två preliminära datum för ett uppfödarmöte, den 15-16 september och 20-21 oktober. Var och när beror på vilken veterinär som kan delta. Mötet är tänkt att arrangeras tillsammas med Bullterrierklubben och handla om hundars klåda.

Rasspecial 2008
Blir den 1 november i Växjö. Utställningskommittén består för närvarande av Hanne Winninge och Ulrika Lindahl. Fler kommer att ingå i kommittén senare. Tillfrågad domare har tackat ja.

Hemsidan
Lena Lidsell ansvarar för uppdateringar av hemsidan tillsvidare. Hanne Winninge och Ulrika Lindahl hjälper till att räkna topplistor för Sverige och Siv Stoa Berg för Norge.

Kontaktpersoner i Norden
Följande personer är SKBKs kontaktpersoner i grannländerna: Gro Östmoe Granholt för Norge, Birgit Wohlfahrt för Danmark och Riitta-Maija Liikanen för Finland.

Topplistorna i de nordiska länderna räknas lika i Norge och Sverige med den skillnaden att i Norge räknas inte BIG-placering på ”småutställning” utan att det finns minst 100 deltagande terriers.

Dekaler
Birgitta Nilsson tar in offert från Lasse B Jensen på SKBK-dekal.

Registrerade valpkullar med DNA
Samtliga valpkullar med DNA-status har skickats ut till styrelsen. Sekreteraren arkiverar en omgång.

Diplom till topplistorna
Hanne Winninge kontaktar Ylva-Lii Jonsson om en mall för diplom till SKBKs vinstrikaste hundar.

Nästa styrelsemöte
Blir torsdagen den 29 mars kl. 18.00.

Vid noteringarna
Lena Lidsell