Snabbreferat fört vid styrelsemöte med Skandinaviska Bedlingtonklubben den 29 mars 2007

Medlemmar
För närvarande har klubben 141 betalande medlemmar.

Utställningsresultat
Ulrika Lindahl föreslår att klubben upprättar ett Forum på SKBKs hemsida för att redovisa utställningsresultat. Ulrika och Hanne Winninge får i uppdrag att se över ett regelverk för ett Forum.

Nästa möte
Nästa möte blir den 26 april kl. 18.00.

Vid noteringarna
Lena Lidsell