Snabbreferat fört vid styrelsemöte med Skandinaviska Bedlingtonklubben den 26 april 2007

Medlemmar
Antalet medlemmar i klubben är 169 stycken.

Utbildning av utställningsanvariga
Från styrelsens sida kommer Ulrika Lindahl och Lena Lidsell att anmäla sitt intresse till respektive regionala Terrierklubbar.

Utvärdering av RAS-dokumentet Avelskommittén genom Hanne Winninge har skickat in SKBKs utvärdering av RAS-dokumentet. Utvärderingen kommer att kungöras i Bedlington-Nytt nr 3/07.

Tackbrev
Dr och Mrs Monroe Kornfeld har skickat tackbrev till klubben för BIS-gåvan i samband med Amerikanska Bedlingtonklubbens RAS-special i mars.

Ordförandekonferens
Lena Lidsell rapporterade från Svenska Terrierklubbens ordförandekonferens. Bland annat önskar Terrierklubben att alla rasklubbar utser en tävlingssekreterare. I samband med detta utsågs Hanne Winninge som också uppdrogs att efterfråga protokollet från 2006 års domarkonferens.

Forum
Hanne Winninge och Ulrika Lindahl har satt samman regler för ett eventuellt kommande ”Forum” för SKBKs medlemmar på hemsidan, vilka också godkändes av styrelsen. Hanne Winninge jobbar vidare med att få ”Forumet” att fungera tekniskt.

Bedlington-Nytt
Lena Lidsell rapporterade att jubileumsnumret kommer att bli på 64 sidor och därmed dyrare att trycka, än ett ordinarie nummer. Tidningen kommer dock att innehålla fler färgsidor för annonser.

Kassören rapporterade att klubben erhållit en kreditnota på 4 800 kronor från Kopieringshuset i Uppsala.

Rasspecialen
68 hundar är anmälda. Ordföranden tar hand om diverse utbetalningar till domare och ringsekreterare, då kassören inte närvarar.

Uppfödarmöte
Ett uppfödarmöte blir eventuellt under oktober månad tillsammans med Svenska Bullterrierklubben.

Nästa möte
Blir den 19 juni 2007 kl. 18.00.

Vid noteringarna
Lena Lidsell