Snabbreferat fört vid styrelsemöte med Skandinaviska Bedlingtonklubben den 19 juni 2007

Antal medlemmar
Uppgår till 183 stycken.

Rasspecialen
Gro Östmoe Granholt rapporterade att årets Rasspecial, som var en jubileumsutställning för att fira klubbens 30-års jubileum, blev ett bra och fint arrangemang med bra väder. Antalet deltagande bedlington blev rekordstort med 56 stycken där förra årets vinnare, Ch Isotop´s Battery även i år blev BIS-vinnare och Ch Blå Skuggans Easy Spirit blev BIM-vinnare.

Styrelsen framför ett stort tack till utställningsarrangörerna Malin Eriksson och Ewa Pajuniemi samt till familjen Byberg, Ann-Marie, Hans-Ivar och Lena för övrigt arrangemang med lunch och kaffeservering.

Styrelsen vill också tacka alla medlemmar som deltog för en trevlig dag samt ett stort tack också till alla som skänkt rosetter och övriga priser.

Gästboken
Gästboken stängdes i slutet av maj, då inläggen urartade. Styrelsen beslutade att diskutera gästboken igen vid nästa styrelsemöte.

Utvärdering av RAS
Styrelsens utvärdering av RAS-dokuementet för Bedlington terriern kommer att publiceras i Bedlington-Nytt nr 3 som utkommer i början av september.

Hanne Winninge rapporterade att hon jobbar på att få ihop ett uppfödarmöte tillsammans med Bullterrierklubben någon gång i oktober.

Stora Stockholm
Hanne Winninge föreslog att klubben ska satsa på att köpa in ett beständigt montermaterial att kunna användas för rasmontrarna på Stora Stockholm, My Dog i Göteborg och på den Internationella utställningen i Malmö, där klubben brukar vara representerad.

Hanne uppdrogs att höra sig för vad kostnaden skulle bli.

Danska topplistan
Hanne Winninge och Ulrika Lindahl uppdrogs att se över om det går att se resultat från de danska utställningarna inom Dansk Terrierklubb och Danska Terrierklubben för att försöka få ihop ett förslag till gemensam poängberäkning.

Diplom
Hanne Winninge uppdrogs att tillfråga Ylva-Lii Jonsson om hon kan utforma nya enhetliga diplom för klubben till årets bedlington alla kategorier.

Domare 2009
Rasspecialen 2009 blir en officiell utställning i samband med den internationella utställningen i Norrköping i maj. Styrelsen beslöt att diskutera val av domare vid mötet i augusti.

Nästa styrelsemöte
Blir den 14 augusti kl. 18.00.

Vid noteringarna
Lena Lidsell