Snabbreferat fört vid styrelsemöte med Skandinaviska Bedlingtonklubben den 14 augusti 2007

Antal medlemmar och ekonomi
Uppgår till 192 stycken. Klubbens tillgångar uppgår till ca 44 000 kronor. Årets Jubileumsutställning gick med en förlust på 1 843:50, vilket får anses vara bra då klubben firar 30-års jubileum.

World Dogshow 2008
På Svenska Terrierklubbens circuit kommer klubben att närvara med information om bedlington som ras. Hanne Winninge utsågs till kontaktperson.

Uppfödarträff
Uppfödarmötet blir den 20 oktober 2007 på Vida Vättern. Det är ett gemensamt uppfödarmöte med Svenska Bullterrierklubben. Veterinär Elsie Lindstedt håller fördrag om hudproblem och Urban Krusenstierna berättar om Mentaltest för Hund.

Inbjudan sätts ut på SKBKs hemsida, i Bedlington-Nytt samt med ett direktutskick till alla uppfödare. Kostnaden fastställdes till 300 kronor för medlemmar och 500 kronor för icke medlemmar.

Kurs för Avelsråd
Lena Westholm kontaktar Sonja Olsson för att höra efter om hon kan delta, och kontaktar därefter Hanne Winninge som anmäler.

Kurs för nya uppfödare
Frågan tas upp på uppfödarmötet den 20 oktober.

Domarförslag
Efter diskussion beslöts att Susan Kealy från Irland ska kontaktas om Rasspecialen 2009 i Norrköping. Hanne Winninge tar kontakten.

Monter på Stora Stockholm
Hanne Winninge erbjöd sig att ansvara för montern och titta på priser för inköp av "rullgardin" eller banderoll.

Danska Topplistan
Hanne Winninge och Ulrika Lindahl har tittat på om det går att få fram utställningsresultaten från Danmark på ett enkelt sätt. Eftersom det inte är så enkelt beslöt styrelsen att Lena Lidsell och Sten Persson skriver till Birgit Wohlfarth för att försöka harmonisera poängberäkningen med de svenska topplistorna.

Diplom
Styrelsen har beslutat att ta fram enhetliga diplom till Årets Bedlington, Årets Allroundbedlington och Årets Veteranbedlington för både Sverige och Norge. Lena Lidsell fick i uppdrag att skissa på förslag.

Monter i Malmö
SKBK deltar med monter i Malmö på familjedagen. Ulla-Britt Börjesson och Birgitta Nilsson tar hand om den och får hjälp av Katarina Olsson.

Dekaler
SKBKs dekaler är slut. Frågan om inköp av nya bordlägges till nästa möte.

Ny upplaga
Flera nya medlemmar betyder ökad upplaga för Bedlington-Nytt. Fr o m nr 3 ökas tryckupplagan till 200 ex per nummer.

Poängberäkning av topplistor
Klubbens poängberäkning för årets topplistor finns på SKBKs hemsida.

Nästa möte
Blir den 2 oktober kl. 19.00.

Vid noteringarna
Lena Lidsell