Snabbreferat fört vid styrelsemöte med Skandinaviska Bedlingtonklubben den 2 oktober 2007

Antal medlemmar
Dagens medlemsantal uppgår till 208 st.

Stadgar
Sten Persson har skickat ut det nya stadgeförslaget till styrelsen som uppdrog åt Sten att skicka förslaget till Alf Andersson, SvTek, för synpunkter.

Årsmöte
Styrelsen beslöt att Årsmötet ska hålla i Västerås lördagen den 26 januari kl. 13.00. Plats meddelas senare. Styrelsen funderar på ev motioner till nästa möte.

Avelskommittén
Det har endast inkommit några få anmälningar till uppfödarmötet den 20 oktober.

Monter Stora Stockholm
En bandroll om 2x3 meter kostar ca 1 400 kronor exkl moms rapporterar Hanne Winninge. Styrelsen godkände kostnaden. Hanne tittar också på kostnader för att trycka upp T-shirts med texten "Fråga mig om Bedlington".

Domare till 2009
Susan Kealy kan inte ställa upp som domare på Rasspecialen 2009, som blir en officiell utställning. Östergötlands Kennelklubb är beredda att dela domare med SKBK, men då måste det vara en domare som kan döma flera terrierraser. Hanne Winninge fick i uppdrag att kolla med Les Aspin. Rasspecialen blir den 30-31 maj 2009.

KM i lydnad och agility
Eva Jonsson i Kristinehamn har frågat klubben om att få anordna KM hösten 2008. SKBK ger gärna Eva uppdraget och tackar för initiativet.

Nästa möte
Blir den 6 november.

Vid noteringarna
Lena Lidsell