Snabbreferat fört vid styrelsemöte med Skandinaviska Bedlingtonklubben den 6 november 2007

Antal medlemmar och ekonomi
Antalet medlemmar uppgår till 210 stycken. Klubben har fortsatt god ekonomi, ca 44 000 kronor på bank- och plusgiro.

My dog
Inbjudan att delta med rasmonter på My dog har inkommit. Lena Westholm tar på sig ansvaret att anmäla och arrangera SKBKs monter.

Årsmöte och motioner
Lena Lidsell meddelar att lokalen för Årsmötet blir Västerås Brukshundklubb för en kostnad av 250 kronor. Styrelsen har inte lagt några egna motioner.

Uppfödarmötet
Styrelsen beslöt att ställa in uppfödarmötet då endast nio anmält sitt intresse, varav hälften kommer från styrelsen. Kerstin Forsberg har sagt upp sitt uppdrag som klubbens valphänvisare. Styrelsen får diskutera vidare hur detta ska lösas.

Nästa möte
Blir den 6 december då styrelsen ska behandla ev inkomna motioner.

Vid noteringarna
Lena Lidsell