Kortreferat fört vid styrelsemöte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 3 april 2008

Antal medlemmar
Antal medlemar uppgår till 99 helbetalande, 26 familj, 7 hedersmedlemmar, samt tre finska utbytesmedlemmar.

Hemsidan
Malin Eriksson rapporterade att Ninna Odehag jobbar på SKBKs nya hemsida och att den ska vara klar innan årets sommarsemester.

Tävlingskommittén rapporterade också att de jobbar vidare med att försöka få till en "medlemssida" med logg-in uppgifter på SKBKs hemsida där utställningskritiker, DNA-tester, ögonlysningar med mera kan kungöras för klubbens medlemmar.

Valphänvisare
Eva Naartijärvi utsågs av styrelsen att efterträda Kerstin Forsberg som klubbens valphänvisare. Styrelsen beslutade att framföra ett stort tack till Kerstin Forsberg som mångårig valphänvisare inom klubben.

Radannons
Styrelsen beslutade att annonsera klubbens hemsida under radannonser i Hundsport fr o m nr 6 och året ut. Därefter ska ett helårsabonnemang bokas.

Hanhundsspecial
Styrelsen beslutade att presentera en "Hanhundsspecial" i Bedlington-Nytt nr 3. Lena Lidsell och Nina Engevi uppdrogs att utforma annonser för hemsidan och Bedlington-nytt nr 2.

Rasspecial 2008
Styrelsen beslutade att utse Hanne Winninge som ansvarig för Rasspecialen 2008. Hanne Winninge ska uppmanas att inkomma med en budget för arrangemanget samt underlag för en notis i Bedlington-Nytt nr 2.

Rasspecialer åren framöver
Tävlingskomittén rapporterade att de jobbar vidare med kommande års Rasspecialer samt platser, domare med mera. Styrelsen beslutade att bjuda in redan tillfrågade bedlingtonuppfödaren och domaren Mr Stuart Yearly från England till 2009 års rasspecial som hålls i Norrköping i juni 2009.

Valberedning
Ytterligare två ledamöter måste väljas till Valberedning. Ärendet bordlades till nästa möte.

Välkomstbrev
Styrelsen beslutade att anta förslag från Lena Lidsell till "välkomstbrev för nya medlemmar".

Klubbartiklar
Ordförande uppdrogs att ta kontakt med Lena Westholm för att få klubbens nyinköpta banderoll till WTS-utställningen i Almare-Stäket i juli.

Malin Eriksson rapporterade att hon varit i kontakt med Therese Thörngren, Nattmaran som är igång med att titta på förslag och priser för att tillverka bland annat diplom till Rasspecialerna.

Ulrika Norling återkommer med förslag på en reviderad föreningslogo samt dekaler.

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 21 maj 2008 kl. 18.30

Vid noteringarna
Lena Lidsell
Informationsansvarig