Kortreferat fört vid möte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 21 maj 2008

Kassarapport
Kassören lämnade följande rapport:
Bank 21.848:84
Plusgiro 17.473:93
Kassören fick i uppdrag att föra över ett större belopp från plusgirokontot till bankkontot som ger mer ränta.

Hemsidan
Malin Eriksson rapporterade att Ninna Odehag fått ersättning för att konstruera en ny hemsida åt klubben, men att den ännu inte är klar. Malin ska stöta på Ninna så att den nya hemsidan snarast blir färdig.

Avelsfrågor
Arbetsgruppen för avelsfrågor har skickat en rapport till styrelsen. Styrelsen diskuterade Valphänvisningsreglerna och beslutade att inte göra någon ändring på ålder för tik vid födsel av valpar.

I övrigt beslutade styrelsen enligt förslag från Arbetsgruppen. Arbetsgruppen kommer att före midsommar göra ett utskick till klubbens uppfödare med dokumenten:
- Målsättningar för RAS 2008
- Nya valphänvisningsregler
- Lista över ögonlysta bedlington
- Artikel om ögonsjukdomar

Tävlingskommittén
Arbetsgruppen har varit i kontakt med SvTek om att byta plats på 2009 års Rasspecial som tidigare bokats i Norrköping i samband med Östergötlands Kennelklubb den 7 juni. SvTek har meddelat att detta inte är möjligt. Utställningen blir en officiell utställning med möjlighet till certutdelning och domare blir Mr Stuart Yearly från England.

Rasspecialerna åren framöver blir enligt följande:
2008 en inofficiell utställning i Växjö den 1 november där Hanne Winninge är utställningsansvarig. Domare Dusan Paunovic, Serbien
2009 en officiell utställning, Norrköping; domare Stuart Yearly
2010 en inofficiell utställning, ev i Kristinehamn
2011 en inofficiell utställning
2012 då klubben firar 35 år blir en officiell utställning

Tidigare har SKBK arrangerat två Rasspecialer varje år. Tävlingskommittén funderar vidare på om detta skulle vara möjligt att återinföra.

Klubbstadga
Ordföranden rapporterade att han varit i kontakt med Hanne Winninge om lokaler i Växjö i samband med Rasspecielan i november. Det skulle vara enklare att ha ett extra klubbmöte inomhus istället för utomhus i Almare-Stäket. Styrelsen beslutade att ordförande jobbar vidare med inbjudan till extra klubbmöte och ev middag i november i Växjö. Kallelse och stadgeförslaget ska kungöras i Bedlington-Nytt nr 3 samt på hemsidan.

Funktionärer till SvTeks monter
Onsdagen den 2 juli 2008 är det Världsterrierutställning i Almare-Stäket och samtliga rasklubbar ska närvara med rasrepresentant. Ulrika Norling blir vår representant för SKBK och bedlington. Lena Lidsell, Malin Eriksson och Ulrika Norling uppdrogs att ta fram SKBKs folder samt en raspresentation på engelska. Ev kommer klubben att närvara med ett extra tält där vi kan servera utländska bedlingtongäster på förfriskning och även föreviga besöket med en signatur i gästbok samt bild.

Klubbsaker
Ulrika Norling återkommer med förslag och offert för inköp av diverse klubbsaker.

Valberedning
Ordförande rapporterade att han varit i kontakt med Valberedningens ordförande Maria Sonestad. Ytterligare två ledamöter måste väljas till Valberedning Styrelsens ledamöter uppdrogs att fundera på lämpliga personer till nästa styrelsemöte.

Bedlington-Nytt
I början av juni utkommer nr 2 av Bedlington-Nytt. Denna gång trycker vi en upplaga på 200 ex. Tidningen innehåller fyra extra färgsidor som sålts som annonser, vilket också täcker extra tryckkostnad.

Nästa möte
Styrelsens nästa möte blir den 16 juni 2008 kl. 18.30

Vid noteringarna
Lena Lidsell
Informationsansvarig