Kortreferat fört vid möte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 13 oktober 2008

Kassarapport
Kassören rapporterade följande saldon:
Bankgiro 24:477:84
Plusgiro 17.864:93

Arbetsgruppen för avelsfrågor
Arbetsgruppen ser över ett frågebatteri till en ny hälsoenkät för bedlington och återkommer med förslag till styrelsen.

Rasspecialen 2008
Tyvärr konstaterades det att det endast är 15 bedlington anmälda, varav tre ej har betalat i dagsläget, till årets Rasspecial i Växjö.

Rasspecialen 2009
Tävlingskommittén meddelade att domare är klar till den inofficiella Rasspecialen i Skodby den 22 aug 2009. Det blir Anna-Lena Munkvall. Malin Eriksson kommer att ansvara för den inofficiella rasspecialen 2009. Utställningsansvarig för SKBKs officiella Rasspecial den 7 juni 2009 är ännu inte klart.

Rasspecialen 2010
Tävlingskommittén återkommer om Rasspecialen 2010.

Nästa möte
Styrselens nästa möte blir den 11 november 2008 kl. 18.30.

Vid noteringarna
Lena Lidsell
Informationsansvarig