Kortreferat fört vid möte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 20 oktober 2009

Kassarapport
Kassören rapporterade följande saldon:
Bankgiro 21.831:78
Plusgiro 11.144:93

Nya medlemmar
Klubben tar totalt 149 medlemmar fördelade enligt följande:

Rasspecial 2010
Malin Eriksson har nu fått domarinbjudanblanketterna och Christina Bodén skrivs som kontaktperson. Domare Mats Lindborg har tackat ja och vill gärna ha utställningen i anslutning till Avesta den 12-13 juni. Utställningsplats sökes i området.

Rasspecial 2011
Elena Phykatar, Ryssland, har blivit tillfrågad som domare men hon har ännu inte svarat.

Ansökan om officiell utställning 2012
Christina Bodén kontaktar SvTek och skickar in ansökan innan den 15 november. Styrelsen hoppas att få kontakt med en engelsk domare och planerar även en weekend med seminarium och kringarrangemang i samband med den officiella utställningen. Som plats diskuterar Österbybruk eller Gimo.

Svar till SvTek ang. lägesanalys av terrierrasklubbarnas rekommendationer avseende mentalitet
Avelskommittén får ta frågan. Nina Engevi börjar skriva på ett förslag.

Frågor till klubbens uppfödare
Frågorna är nu utskickade till SKBKs uppfödare och svarstiden går ut den 23 november.

Almanacka 2010
Malin Eriksson skickar i veckan in bilderna till tryckeriet igen. Almanackorna säljs via hemsidan, och kommer även att säljas på Stora Stockholm utställningen.

Valberedningen inför nästa år
Malin Eriksson har skickat förslag till Maria Sonestad men ännu ej fått något svar.

Övriga frågor

Monter på My Dog 2010
Kontakt ska tas med dem som tidigare visar intresse. Svaret ska vara inskickat den 9/11.

- Monter på HUND2009
Ansökan om monter är inskickad och klar. Fyra personer har hittills anmält sig till monterarbete och det behövs fler. Kontakta Eva Pajuniemi vid intresse.

Kurs för utställningsadministratörer
Malin Eriksson vill gå kursen den 21-22 oktober i Upplandsväsby. Kursavgiften är 1300 kr. Styrelsen godkänner att Malin Eriksson går kursen.

Validering av test för koppartoxicos
Nina Engevi har ännu inte fått kontakt med SLU ang. validering av test men hon gör ett nytt försök.

RAS
Christina Bodén har börjat med sammanställningen. Resultatet ska redovisas nästa år vid årsmötet 2010 samt i Bedlington Nytt nr. 1.

Avelskommittén
Kommittén består för tillfället endast av tvåpersoner. Nina Engevi får i uppdrag att ta kontakt med Eva Naartijärvi.

Monter på Norrbottens vackraste hund
SKBK har fått en inbjudan att delta med en monter i Luleå. Styrelsen säger nej till det.

Bedlington Nytt
Christina Bodén kan eventuellt tänka sig att ta på sig redaktörsarbetet med stöd från resten av styrelsen. Emma Bååth får i uppdrag att ta reda på ett bra program att göra tidningen i och ska sedan informera Christina.

Årsmöte 2010
Årsmötet kommer att äga rum lördagen den 30 januari kl. 13.00 på Uppsala Garnison i Uppsala. Det finns ingen möjlighet att poströsta.

Nästa möte
Styrelsen beslutade att nästa möte blir ett telefonmöte torsdagen den 3 december kl. 18.30.