Kortreferat fört vid möte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 3 december 2009

Kassarapport
Kassören rapporterade följande saldon:
Bankgiro 20.531:78
Plusgiro 11.394:93
Handkassa 2.367

Nya medlemmar
Klubben tar totalt 150 medlemmar fördelade enligt följande:
Helbetalande: 115
Familjemedlemmar: 19
Valpmedlemmar: 8
Juniormedlemmar: 1
Hedersmedlemmar: 6
Utbyte med Finska Bedlingtonklubben: 1

Uppfödarmedalj
Styrelsen föreslår Hanne Winninge, Skybar samt Eva Byberg, Toolbox till ansökan om SvTeks uppfödarmedalj.

Bedlington Nytt
Emma Bååth får i uppdrag att ta reda på ett bra layoutprogram till Bedlington Nytt efter nyår.

Svenska Bedlingtonklubben
SKK skickade ut ett brev angående åtgärder mot Skandinaviska Bedlingtonklubben. SKBKs styrelse informerades omedelbart och Malin Eriksson kontaktade SvTek och SKK via telefon och mail för att göra dem uppmärksamma om namnförväxlingen. SKK skickade ut ett nytt brev där de erkände namnförväxlingen och tog tillbaka föregående brev.

Rasspecialen 2010
Den inofficiella rasspecialen 2010 kommer att hållas i Sala Folkets park i anslutning till utställningen i Avesta den 12-13 juni. Mats Lindborg är tillfrågad som domare och har tackat ja.

Rasspecialen 2011
Den inofficiella rasspecialen 2011 är planerad att hållas i Alfta i samband med SKKs utställning. Elena Phykatar från Ryssland är tillfrågad som domare. Hon har visat intresse men hon måste få godkännande av Ryska myndigheter innan hon kan tacka ja.

Rasspecialen 2012
Ansökan om officiell rasspecial 2012 är inskickad till SvTek och Sylvia Morrice har tackat ja som domare. I anslutning till rasspecialen planeras en weekend med seminarium och kringarrangemang. Styrelsen får i uppdrag att hålla utkik efter lämpliga utställningsplatser med hundvänligt boende i anslutning. Linda Freeman kommer att hjälpa till med planering och reklam inför utställningen. Styrelsen söker folk som vill hjälpa till med utställning och kringarrangemang.

Rasmästare i viltspår 2011
Nina Engevi får i uppdrag att ta kontakt med SvTek och kollar upp reglerna för att kora en rasmästare i viltspår under 2011.

Certificerad utställningsadministör
Malin Eriksson har deltagit på en tvådagars kurs för utställningsadministörer.

Validering av DNA-test
Tyvärr går testet för koppartoxicos inte att validera om det är ett en-markörtest och alltså inte är 100 procentigt. Nina Engevi kontaktar SLU och hör sig för om hur det är med två-markörtest.

Avelsgruppens verksamhetsberättelse
¨ Nina Engevi fortsätter med att sammanställa klubbens arbete under det gångna året.

Avelsansvarig
SKBK behöver en ny avelsansvarig efter Lena Lidsell. Styrelsen utser Nina Engevi som ny avelsansvarig..

Frågor till klubbens uppfödare
De frågor som skickats ut till klubbens uppfödare har ännu många inte svarat på. Svaren kommer att presenteras i kommande Bedlington Nytt.

Almanacka 2010
De färdiga almanackorna kommer att hämtas och skickas ut den 9 december. Anledningen till förseningen är att många av bilderna från fototävlingen hade för dålig upplösning för att kunna tryckas med lyckat resultat. Almanackor kommer även att säljas på Stora Stockholm utställningen.

Monter på HUND2009
Montern på Hund 2009 kommer att finnas i A-hallen. Få har anmält sig att hjälpa till i montern. Hittills anmälda är Ewa Pajuniemi, Agnierska Andersson och Helena Eriksson.

Motioner till årsmötet
Inga motioner har inkommit till årsmötet. Inbjudan till årsmötet kommer att publiceras i Bedlington Nytt samt på hemsidan.

Valberedningen
Emma Bååth fick i uppdrag av styrelsen att ta kontakt med Maria Sonnestad och meddela styrelsens namnförslag.

Radannons i Hundsport
Styrelsen beslutade att beställa två textrader med samma text som föregående år i Hundsport under 2010.

Rapporter från Norge
I nästa nummer av Bedlington Nytt får norska utställningsresultat mer plats och topplistan och vinnare kommer att presenteras.