Kortreferat fört vid möte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 23 juni 2009

Kassarapport
Kassören rapporterade följande saldon:
Bankgiro 17.738:78
Plusgiro 25.624:93

Nya medlemmar
Klubben tar totalt 132 medlemmar

Rapporter
* Resultat, resultat samt ekonomiska rapporter från rasspecialen är inskickade till terrierklubben som vidarebefordrat det till SKK.

* Lena Lidsell har skickat in ett förslag till text till kommande valphänvisningservice till SKK.

Raskrönika i Terrierposten:
Ulrika Granberg Norling kontaktar Christina Bodén som får i uppdrag att ta tag i arbetet och sammankalla arbetsgruppen.

Rasspecial 2010:
Mats Lindborg är tillfrågad som domare och har tackat ja. Förslag på datum för utställningen är fredagen den 18 juni 2010 i eller i trakten kring Jönköping.

Ändring av regler till championatsidan:
Alla titlar och championat ska räknas från 1/1 2009. Malin Eriksson har ändrat reglerna på hemsidan. Förutom nordiska titlar registreras nu även utomnordiska titlar. Styrelsen godkänner ändringen.

Poängberäkning till Allroundlistan:
Karin Johansson och Nina Engevi lade fram ett förslag till poängberäkning som styrelsen godkände. En utvärdering av poängberäkningen ska göras vid årsskiftet och inför 2010-års Allroundlista.

Utvärdering av rasspecialen i Sörsjön:
Ansvariga har fått beröm för väl genomförd utställning och snabbt inskickade resultat till SvTek. Domare var Mr Stuart Yearley, som var mycket nöjd efter utställningen. Som BIR och BIS utsåg hanhunden Delta Blue Bearded Bandit.

Valberedning inför nästa år:
Valberedningens ordförande Maria Sonestad får i uppdrag att ragga fler personer som är intresserad av styrelsearbete, men alla i styrelsen uppmanas att hålla utkik efter personer som kan tänkas vara intresserade av att jobba i föreningen.

Övriga frågor:
* Validering av test för koppartoxicos från SLU diskuterades. Arbetsgruppen för avelsfrågor återkommer med svar hur SKBK eventuellt ska gå vidare med frågan.

* Malin Eriksson har inkommit med en skrivelse till styrelsen där hon avsäger sig sina uppdrag som styrelseledamot. Hon meddelar att hon kan kvarstå som adjungerad kassör och redaktör för Bedlington Nytt till årsmötet 2010, samt ansvarig för rasspecialen i Skoby. Ordförande Ulrika Granberg Norling tar kontakt med Malin för att höra om hennes beslut kvarstår.

Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte tisdagen den 25 augusti kl 18.30