Kortreferat fört vid extra styrelsemöte för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 6 augusti 2009

Mötets öppnande
Sekreteraren hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Val av ny vice ordförande
Styrelsen valde Christina Bodén till ny vice ordförande fram till årsmötet.

Kallelse till extra årsmöte
Christina ska ta kontakt med SvTek och höra om vi behöver kalla till extra årsmöte.

Valberedningen
Valberedningen kontaktas efter att Christina har varit i kontakt med SvTek.

Ny utgivare till Bedlington Nytt
Styrelsen valde att tillfråga Malin Eriksson att bli ny utgivare av Bedlington Nytt.