Kortreferat fört vid möte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 23 augusti 2009

Kassarapport
Kassören rapporterade följande saldon:
Bankgiro 8.118:28
Plusgiro 29.524:93

Nya medlemmar
Klubben tar totalt 132 medlemmar

Utgående skrivelser; Dnr
Ny ansvarig utgivare av Bedlington Nytt anmäld till PRV Avgiften för byte av utgivare är betald. Blanketten är påskriven med Malin Eriksson som ny utgivare och skickad till Lena Lidsell för påskrift.

Inbjudan till Stockholms hunddag
Inbjudan ska läggas ut på hemsidan.

Inbjudan till avelsrådskonferens
Frågan diskuterades och lades på is tills vidare.

Uppfödarmöte
För tillfället finns inget planerat uppfödarmöte. Frågan läggs på is till nästa styrelsemöte. Avelskommitten får i uppdrag att diskutera kring en hälsoenkät för rasen.

Utvärdering av rasspecialen i Skoby
Vädret var dåligt men det vägdes upp av en väl vald plats, god mat, tårta och gott humör kring ringen. 32 hundar var anmälda varav 4 valpar och 3 ”kom som du är”. Domare var Anna-Lena Munkvall. Som BIR och BIS utsågs Isotop´s Sprite.

Rasspecial 2010
Tävlingskommitten har ännu inte haft något möte.

Validering av test för koppartoxicos
Hanne Vinninge har rapporterat till Nina Engevi efter utfört uppdrag från Lena Lidsell. Frågan lämnades till avelskommittén för vidare utredning.

Bedlington Nytt
Malin jobbar vidare med klubbtidningen fram till nästa årsmöte då någon annan får ta över. I nästa nummer kommer vinnaren av fototävlingen att presenteras och en intervju med Josefine Olsson och hennes mor planeras.

Möjlighet till telefonkonferenser
Emma Bååth presenterade möjligheter och prisuppgifter för telefonkonferens. Då alternativet var dyrt beslutade styrelsen att ännu en gång försöka ändra ringlistans ordning till nästa möte så att både Benny och Gro kan delta samtidigt.

Övriga frågor
* Arbete inom klubben
Styrelsen diskuterade att ta fram en blankett för medlemmar som vill hjälpa till och arbeta inom klubben.

* Almanacka
Almanackor ska tryckas upp i färg med motiv från fototävlingen. Malin Eriksson ska lägga upp intresseförfrågan och prisförslag på hemsidan.

* Hemsidan
Malin Eriksson rapporterar att hon och Agnierzska Andersson jobbar vidare med hemsidan.

Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte torsdagen den 24 september kl. 18.30.