Kortreferat fört vid möte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 7 sept 2010

Närvarande
Christina Bodén V ordförande
Emma Bååth Sekreterare
Agnierszka Andersson Kassör
Ninna Odehag Ledamot

Kassarapport
Kassören rapporterade följande saldon: Bankgiro 30.394 Postgiro.21.491 Handkassa- 7711

Utställningsregler valpar
Styrelsen har mottagit en skrivelse från Terrierklubben angående åldern på ett par av valparna som deltog på rasspecialen i Sala. Terrierklubben klargjorde att kalendermånader räknas och ej veckor. Resultatet från rasspecialen har strukits för de två valparna i fråga.

Monter på Stora Stockholm
Styrelsen beslutar att tillfråga Ewa Pajuniemi ifall hon är intresserad av att arbeta i rasmontern på Hund 2010 och i samråd med henne lägga ut en annons på hemsidan efter folk som vill hjälpa till.

Julbord
Josefine Olsson har kommit med förslag om att samordna julbord i samband med Stora Stockholm utställningen. Styrelsen kollar upp intresse till nästa möte.

Hälsoenkät
Styrelsen beslutar att skjuta upp frågan på framtiden.

Dermoid Sinus
En skrivelse inom ämnet har inkommit till styrelsen från en medlem. Styrelsen har vidarebefordrat frågan till Terrierklubben som ännu ej har svarat. Christina Bodén får i uppdrag att ta förnyad kontakt med Terrierklubben i ärendet. Christina har även försökt kontakta SLU i frågan men ännu ej fått tag i dem.

Slogantävling/dekaler
Styrelsen beslutar att trycka upp bildekaler och utlyser en slogantävling på hemsidan. Förslagen kommer sedan att presenteras i Bedlington Nytt där medlemmarna sedan har tillfälle att rösta fram bästa slogan. Vinnaren får förutom äran att få sin slogan upptryckt på bildekaler även gratis medlemsavgift nästa år.

Hemsida
Lösenordet på hemsidan är nu bytt. Hemsidan ligger ännu kvar på det gamla stället och ingen flytt är aktuell då det fortfarande finns utrymme kvar att utnyttja. Styrelsen skjuter på frågan om att införa eventuell avgift för att annonsera på hemsidan till nästa möte.

Stadgarna

Hamiltonplaketten och SKKs Förtjänsttecken
Förslag skall senast den 1 november vara inne hos SvTek. Styrelsen funderar ut lämpliga kandidater till nästa möte.

Avelskonferens den 5-6 mars 2011
Ninna Odehag är intresserad av att delta och kollar upp om hon har möjlighet att åka.

Övriga frågor Inoff. Rasspecialen 2011
Ninna Odehag har hand om planeringen och får i uppdrag att kolla upp och kontakta lämplig domare. Det har redan kommit in många priser till vinnarna.

Stockholms Hunddag 2010
Tillställningen hölls i Kungsträdgården och SKBKs monter bemannades av Malin Eriksson och Ewa Pajuniemi. Montern vann pris för bästa monter och en vinst på 1000kr har satts in på SKBKs konto.

Mötet avslutat