Kortreferat fört vid möte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 29 okt 2010

Närvarande
Peter Andersson Ordförande
Christina Bodén V ordförande
Agnierszka Andersson Kassör
Ninna Odehag Ledamot

Kassarapport
Kassören rapporterade följande saldon: Bankgiro 30.394 Postgiro.21.491 Handkassa- 7711

Monter på Stora Stockholm
Ewa Pajuniemi är ansvarig för montern under Stora Stockholm. Styrelsen beslutade att ge Ewa Pajuniemi ersättning för resor samt parkering under utställningsdagarna

Julbord
Josefine Olsson vill gärna att vi administrerar ett julbord på Stora Stockholm, av modellen knytkalas. Ninna tar kontakt med Josefine angående detta.

Stadgarna
SvTek vill se över samtliga klubbars stadgar, och Peter fick i uppdrag att sända i SKBK:s stadgar till SvTek:s stadgeansvarige.

Hälsoenkät
Styrelsen beslutar att skjuta upp frågan på framtiden.

Inbjudan, rasmonter på MyDog
Sonja Olsson och Lena Westholm är tillfrågade och ställer upp. De har själva anmält monterplatsen till My Dog. De vill att banderollen skicka till dem efter Stora Stockholm.

ACK/Eukanuba National Championship
Det är utlagt på SKBK:s hemsida att om de finns någon av de kvalificerade hundarna som vill delta, ska de höra av sig till klubben.

Avelskonferens den 5-6 mars 2011
Ninna Odehag anmäler sitt intresse för att delta.

Övriga frågor Uppfödarmedlemsavgifter
Förslag kom att höja uppfödarnas medlemsavgifter till 300 kronor/år, då uppfödarna drar större nytta av hemsidan än en ”vanlig” medlem, Då uppfödare t ex annonserar valpkullar, klipp och trim och liknande.

Postgiro/bankgiro
Kassören Agnierszka Andersson önskar att klubben tar bort postgirokontot och bara använder bankgiro. Mötet bifall kassörens önskan och beslutade att man avslutar postgirokontot. Topplistan
Uppdateringen fungerar dåligt. Ninna fick i uppdrag att se hur mycket jobb det är med uppdateringen, och till nästa möte meddela om hon anser sig kunna ta på sig ansvaret. Rasspecial 2011 Ninna Odehag är ansvarig och föreslår att rasspecialen läggs i Eskilstunaområdet, i samband med utställningen i Köping. Hon ska tillfråga Riita-Maija Liikanen om att vara domare.

Årsmöte
Årsmötet ska hållas senast 15 februari, i Mellanskogs lokaler, Uppsala.. Exakt datum bestäms senare. Mötet avslutas