Kortreferat fört vid möte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 14 Dec 2010

Närvarande
Peter Andersson Ordförande
Emma Bååth, sekreterare
Christina Bodén V ordförande
Agnierszka Andersson Kassör
Ninna Odehag Ledamot
Josefine Olsson, ledamot
Nina Engevi, sammankallande i valberedningen

Kassarapport
Kassören rapporterade följande saldon:
Bankgiro 4 352.19
Postgiro.31 094-93
Handkassa- 7711

Valberedningen inför 2011
Nina Engevi informerade styrelsen om valberedningens arbete.

Årsmötet
Styrelsen beslutade att årsmötet kommer ska hållas lördagen den 5 februari kl. 13.00 i Uppsalaområdet

Monter på Stora Stockholm
SKBK står på reservplats för rasmonter på Stora Stockholms utställningen. Ewa Pajuniemi är beredd att snabbt hoppa in.

Julbord
Information om julbord i samband med rasbedömningen på Stora Stockholm ligger nu ute på hemsidan

Annons i Hundsport
Styrelsen beslutar att fortsätta använda samma information som nu står. Christina Bodén skickar in anmälan.

Dermoid Sinus
Peter Andersson har varit i kontakt med både SKK och SvTek. Skbk kommer att fortsätta jobba med frågan med stöd av SvTek. Kopior på blodprovsresultat från föräldradjur och valpar ska skickas in till rasklubben så att dessa kan användas i vidare rasarbete. Samtliga medlemmar kommer att informeras om sjukdomen.

Ras
Ska uppdateras under 2011. Styrelsen utreder möjligheten att bilda arbetsgrupp för arbetet med RAS.

Stadgarna
Peter har fört diskussion med stadgeansvarig hos SvTek

Övriga frågor Mittuppslag i färg
Styrelsen beslutade att trycka mittuppslaget i nästa nummer av Bedlington Nytt i färg.

Medlemslistor
Agnierszka Andersson får i uppdrag att uppdatera medlemslistorna och skicka ett ex till valberedningen.

Mötet avslutas