Kortreferat fört vid möte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 9 Februari 2010

Närvarande
Peter Andersson Ordförande
Christina Bodén V ordförande
Emma Bååth Sekreterare
Agnierszka Andersson Kassör
Ninna Odehag Ledamot
Josefine Olsson Ledamot

Konstitution
Styrelsen valde att fördela uppdragen enligt följande
Ordförande Peter Andersson
V ordförande Christina Bodén
Sekreterare: Emma Bååth
Agnierszka Andersson, då Margareta Rollving Poser på grund av sjukdom inte längre kan ta på sig uppdraget som kassör
Ledamöter: Ninna Odehag Josefine Olsson
Suppleant: Per Benny Stenbrendsen

Firmatecknare
Som firmatecknare utsåg styrelsen Peter Andersson och Agnierszka Andersson, var för sig. Denna paragraf justeras och träder omedelbart i kraft enligt styrelsens beslut.