Kortreferat vid möte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 9 Februari 2010

Närvarande
peter Andersson
Christina Bodén
Emma Bååth
Agnierszka Andersson
Ninna Odehag
Josefine Olsson

Utlämnande av styrelseprotokoll
Styrelsen beslutade att kortreferat från samtliga styrelsemöten skall finnas tillgängliga på hemsidan, Protokoll skall ej skickas ut via mail. Medlemmar som vill ta del av styrelseprotokoll skall komma in med en skriftlig begäran och protokollen skickas därefter ut mot en avgift. Peter Andersson kontrollerar med SvTek vad de tar ut i avgift per skickat protokoll.

Nya rutiner vid justering av protokoll
När sekreteraren skrivit klart protokollet från senaste styrelsemötet skall detta skickas ut till hela styrelsen. Samtliga styrelsemedlemmar får i uppdrag att läsa igenom och lämna eventuella kommentarer innan protokollet skrivs ut och skickas för påskrift.

Stadgarna
Styrelsen har fått i uppdrag av SvTek att se över stadgarna. Frågan läggs på is till nästa styrelsemöte

Rekommendation av domaraspirant
Emma Bååth får i uppdrag att kontakta Hanne Vinninge och be henne inkomma med en utförligare ansökan. Därefter återkommer styrelsen med ett beslut i ärendet.

Verksamhetsberättelse
Styrelsen fick vid årsmötet i uppdrag att ta fram en verksamhetsberättelse. Frågan läggs på is till nästa styrelsemöte.

Riksmötet
Kommande telefonmöten kommer att hållas genom telefonmöte funktionen Riksmötet, Detta för att hela styrelsen ska kunna delta samtidigt på mötena. Peter Andersson skickar ut instruktioner via mail till styrelsen innan nästa möte.

Hemsidan
Agnierszka Andersson ansvarar för uppdateringen på hemsidan. Benny Stenbrendsen skall ansvara för uppdateringar angående den norska BIR och BIM sidan samt den norska topplistan och ska få tillgång till inloggingsuppgifter till hemsidan. Styrelsen beslutade att lösenorden till hemsidan skall bytas ut och Peter Andersson skall kontrollera med SvTek angående regler kring detta.

Kassarapport
Agnierszka Andersson får i uppdrag att ta reda på handlingar och finansuppgifter från föregående kassör.