Kortreferat fört vid möte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 18 Maj 2010

Närvarande
Christina Bodén V ordförande
Emma Bååth Sekreterare
Ninna Odehag
Josefine Olsson Ledamot

Kassarapport
Kassören Agnierszka Andersson kunde inte närvara på mötet och återkommer därför med kassauppgifter till nästa möte

Topplistan
Topplistan är nu igång. Ninna Odehag tar reda på inloggningsuppgifter till hemsidan och hon och Josefine Olsson räknar ut poängen tillsammans.

Medlemsförteckningen
Kassören får i uppdrag att göra en översyn av medlemsförteckningen och skicka ut den till resten av styrelsen via mail.

Dermoid Sinus
Christina Bodén har kontaktat SLU för mer information och har fått hem en avhandling om sjukdomen som hon ska sammanställa och presentera för styrelsen. Avhandlingen kommer även att presenteras i Bedlington Nytt.

Förfrågan om klubbens arbete avseende hundars mentalitet
Sekreteraren skickar förfrågan till Christina Bodén som fyller i och skickar in den till SKK.

Hemsidan
Agnierszka Andersson arbetar vidare med byte av webbhotell.

Övriga Frågor

Prisrosetter till inoff. rasspecialen i Sala
Styrelsen beslutade att uppdra åt den ansvariga för rasspecialen att köpa in prisrosetter i samma prisklass som till den inofficiella rasspecialen i Sörsjön i fjol.

Mötet avslutas
V ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat