Kortreferat fört vid möte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 6 Juli 2010

Närvarande
Christina Bodén V ordförande
Emma Bååth Sekreterare
Agnierszka Andersson Kassör
Josefine Olsson Ledamot

Kassarapport
Kassören rapporterade följande saldon: Bankgiro 30.394 Postgiro.21.491 Handkassa- 7711

Katalogisering av artiklar från ras- och specialklubbarnas tidskrifter
Christina Bodén har kollat upp vilka nummer som fattas och skickar in dessa nummer från 2006 och framåt.

Utställningsregler valpar
Inga Södergren har inkommit med en skrivelse angående åldern på ett par av valparna som deltog på rasspecialen i Sala. Styrelsen har tolkat 4 veckor som en månad i frågan. Terrierklubben har kontaktats men ännu inte svarat.

Rasspecialen i Sala 2010
Antalet deltagande hundar uppgick till 20, fördelat på 13 hanhundar + 11 tikar, 3 valpar och 3 kom som du är. BIS blev Toolbox Holly Hill och BIM blev Toolbox Life Is Life. Slutsumma för inofficiella utställningen i Sala blev -1 595:41 kr. Utställningen flyttades med kort varsel inomhus på grund regn. Därav förlusten.

Medlemsförteckningen
Agnierszka Andersson har gått igenom medlemsförteckningen som nu ska vara rätt.

Hälsoenkät
Frågan läggs på is till nästa möte då Peter Andersson ej kan närvara vid kvällens möte p.g.a. sjukdom.

Dermoid Sinus
Christina Bodén har kontaktat SLU som är intresserade av detta ärende. SLU vill gärna ta del av blodprover från föräldradjur och valparna för att undersöka om det uppkomna fallet är en spontan mutation.

Förfrågan om klubbens arbete avseende hundars mentalitet
Christina Bodén har fyllt i och skickat in den till SKK.

Hemsidan
Hemsidearbetet pågår. En fråga har väckts om att införa eventuell avgift för att annonsera på hemsidan liksom många andra rasklubbar har. Styrelsen beslutar att kolla upp skälig avgift för uppfödare med start från 2011.

Stadgarna
Christina Bodén tar kontakt med stadgeansvarig på SvTek.

Nästa Möte Styrelsen beslutade prel. att nästa möte blir ett telefonmöte tisdagen den 24 augusti kl. 19.00.

Mötet avslutas
V ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat