.:: Poängberäkning för SKBKs topplistor ::.

Vid Årsmötet den 28 januari 2007 i Ängelholm beviljades SKBKs styrelse ansvaret för att utforma poängberäkningen för klubbens olika topplistor. Styrelsen beslöt vid möte den 6 februari 2007 att nedan redovisade poängberäkning gäller för de olika topplistorna i Sverige och i Norge. I möjligaste mån kommer resultaten att redovisas på SKBKs hemsidor för topplistorna, i annat fall i Bedlington Nytt.

För att få sin hund snabbt medräknad på topplistan gäller att resultat redovisas till de ansvariga för topplistorna. Skicka in följande uppgifter: Hundens namn och registreringsnummer, tävlingsarrangör, plats och datum samt hundens resultat. Vid utställningar vill vi också veta antalet deltagande bedlington uppdelade på hanhundsklass respektive tikklass.

SKBKs VINSTRIKASTE UTSTÄLLNINGS BEDLINGTON I SVERIGE
Tävlingen gäller för hundar registrerade i Norden vars samtliga registrerade ägare är medlemmar i SKBK. För nya medlemmar räknas resultat från den dag som medlemsavgiten är bokförd på klubbens konto. Poäng räknas på officiella utställningar i Sverige samt SKBKs årliga rasspecial. Poäng räknas på de fem bästa utställningarna.

POÄNGBERÄKNING FÖR UTSTÄLLNING
BIR = 2 poäng + 1 poäng för antalet slagna i rasen
BIM = 1 poäng för antal slagna i könet

BH-1/BT-1 = 5 poäng
BH-2/BT-2 = 4 poäng + 1 poäng per slagna inom könet
BH-3/BT-3 = 3 poäng + 1 poäng per slagna inom könet
BH-4/BT-4 = 2 poäng + 1 poäng per slagna inom könet

BIG = 10 poäng
BIG 2 = 8 poäng
BIG 3 = 6 poäng
BIG 4 = 4 poäng

BIS = 10 poäng
BIS 2 = 8 poäng
BIS 3 = 6 poäng
BIS 4 = 4 poäng

BIR-Veteran = 1 poäng (om det deltagar en veteran av varje kön)

Med slagna hundar menas utställda hundar, dock inte valpar, avels- och uppfödargrupper. BIS på Terrierklubbens utställningar räknas som ett BIG och SKBKs årliga rasspecial räknas som ett BIR.

SKBKs VINSTRIKASTE UTSTÄLLNINGS BEDLINGTON I NORGE
Tävlingen gäller hundar registrerade i Norden vars samtliga ägare är medlemmar i SKBK. För nya medlemmar ska resultat räknas från den dag som medlemsavgiften är bokförd på klubbens konto. Poäng räknas på officiella utställningar arrangerade av NKK, eller av NKK underordnad klubb, s k mindre certutställningar. Poäng räknas även på utställningar arrangerade av Norsk Terrier Klub samt SKBKs årliga rasspecial.

Poäng beräknas på de fem bästa utställningarna. Poängberäkningen är densamma som i Sverige, förutom att inte BIG-placeringar räknas på de mindre norska certutställningarna vid mindre än 100 anmälda terriers. Annars gäller samma poängberäkning som i Sverige.

SKBKs VINSTRIKASTE ALLROUND BEDLINGTON I SVERIGE SAMT I NORGE
Tävlingen gäller hundar registerade i Norden vars samtliga registrerade ägare är medlemmar i SKBK. För nya medlemmar ska resultat räknas från den dag som medlemsavgiften är bokförd på klubbens konto. Samma poängberäkning tillämpas i Sverige och i Norge, men på separata topplistor. I Sverige gäller poängberäkningen för officiella prov arrangerade av SKK eller av SKK underordnad klubb för att erhålla poäng på topplistan. Poäng beräknas från de fem bästa resultaten. Resultat från inofficiella tävlingar räknas ej.

I Norge gäller poängberäkningen för officiella prov arrangerade av NKK eller av NKK underordnad klubb och med samma poängberäkning som för den svenska allroundlistan. Hund och förare äger rätt att samla max fem resultat från varje gren (freestyle, viltspår, bruksprov, lydnad, hopp samt agility).

POÄNGBERÄKNING FÖR ALLROUND
FREESTYLE
Freestyle klass I
Uppflyttningspoäng = 70 - 100 snittpoäng = 3 poäng

Freestyle klass II
Guld = 90 - 100,0 snittpoäng = 6 poäng
Silver = 90 - 89,67 snittpoäng = 5 poäng
Brons = 70 - 79,67 snittpoäng = 4 poäng

Freestyle klass III
Guld = 90 snittpoäng = 9 poäng
Silver = 80 snittpoäng = 8 poäng
Brons = 70 snittpoäng = 7 poäng

Freestyle championat = 15 poäng

BRUKSPROV

Mentalbeskrivning = 5 poäng (poängen räknas endast det år hunden genomfört MH)

Beteende & Personlighets beskrivning = 5 poäng (poängen räknas endast det är hunden genomfört BPH)

Bruksprovsklasser
Godkänd Apellklass = 6 poäng
Uppflyttad Apellklass = 8 poäng

Godkänd Lägre klass = 10 poäng
Uppflytad Lägre klass = 12 poäng

Godkänd Högre klass = 14 poäng
Uppflyttad Högre klass = 16 poäng

Godkänd Elitklass = 18 poäng
Uppflyttad Elitklass = 20 poäng

Bruksprovschampionat = 25 poäng

VILSTPÅR
Godkänd Anlagsklass = 2 poäng
HP = 1 poäng ytterligare
Öppenklass 1:a pris = 5 poäng
Öppenklass 2:a pris = 4 poäng
Öppenklass 3:e pris = 3 poäng
HP = 1 poäng Ytterligare

Viltspårschampionat = 5 poäng

LYDNAD
Lydnad klass I
1:a pris = 6 poäng
2:a pris = 5 poäng
3:e pris = 4 poäng
LP = 2 poäng

Lydnad klass II
1:a pris = 8 poäng
2:a pris = 7 poäng
3:e pris = 6 poäng
LP = 2 poäng

Lydnad klass III
1:a pris = 12 poäng
2:a pris = 10 poäng
3:e pris = 8 poäng
LP = 2 poäng

Lydnad Elitklass
1:a pris = 20 poäng
2:a pris = 15 poäng
3:e pris = 10 poäng

Lydnadschampionat = 25 poäng

AGILITY OCH HOPPKLASS
Agilty och Hoppklass I
Felfritt = 3 poäng
0,01 - 10,0 fel = 2 poäng
10,01 - 20,0 fel = 1 poäng

Agility och Hoppklass II
Felfritt = 6 poäng
0,01 - 10,0 fel= 5 poäng
10,01 - 20,0 fel = 4 poäng

Agility och Hoppklass III
Felfritt = 9 poäng
0,01 - 10,0 fel = 8 poäng
10,01 - 20,0 fel = 7 poäng

Championat = 15 poäng

RALLYLYDNAD

Nybörjarklass: 90-100 poäng ger 3 poäng
Nybörjarklass: 80-89 poäng ger 2 poäng
Nybörjarklass: 70-79 poäng ger 1 poäng

RLD N (rallylydnadsdiplom nybörjarklass): 2 poäng

Fortsättningsklass: 90-100 poäng ger 6 poäng
Fortsättningsklass: 80-89 poäng ger 5 poäng
Fortsättningsklass: 70-79 poäng ger 4 poäng

RLD F (rallylydnadsdiplom fortsättningsklass): 2 poäng

Avancerad klass: 90-100 poäng ger 9 poäng
Avancerad klass: 80-89 poäng ger 8 poäng
Avancerad klass: 70-79 poäng ger 7 poäng

RLD A (rallylydnadsdiplom avancerad klass) : 2 poäng

Mästarklass: 90-100 poäng ger 12 poäng
Mästarklass: 80-89 poäng ger 11 poäng
Mästarklass: 70-79 poäng ger 10 poäng

RLD M (rallylydnadsdiplom mästarklass, motsvarande championat): 15 poäng


SKBKs VINSTRIKASTE VETERAN BEDLINGTON I SVERIGE OCH I NORGE
Tävlingen gäller hundar registrerade i Norden vars samtliga ägare är medlemmar i SKBK. För nya medlemmar ska resultat räknas från den dag som medlemsavgiften är bokförd på klubbens konto. Separata topplistor gäller för Sverige och för Norge. Poäng räknas på officiella utställningar i Sverige samt SKBKs årliga rasspecial. Poäng beräknas på de fem bästa utställningarna.

Poäng räknas på officiella utställningar arrangerade av NKK, eller av NKK underordnad klubb, s k mindre certutställningar. Poäng räknas även på utställningar arrangerade av Norsk Terrier Klub samt SKBKs årliga rasspecial. Poäng beräknas på de fem bästa utställningarna. Poängberäkningen är densamma som i Sverige, förutom att inte BIG-placeringar räknas på de mindre norska certutstälnignarna vid mindre än 100 anmälda terriers. Annars gäller samma poängberäkning som i Sverige.

OBS! Ny åldergräns på veteraner gäller i Sverige fr om 2007-01-01.
Hunden måste ha fyllt 8 år för att räknas som veteran.

POÄNGBERÄKNING VETERANER
BIR = 2 poäng + 1 poäng för antalet slagna i rasen
BIM = 1 poäng för antal slagna i könet

BH-1/BT-1 = 5 poäng
BH-2/BT-2 = 4 poäng + 1 poäng per slagna inom könet
BH-3/BT-3 = 3 poäng + 1 poäng per slagna inom könet
BH-4/BT-4 = 2 poäng + 1 poäng per slagna inom könet

BIG = 10 poäng
BIG 2 = 8 poäng
BIG 3 = 6 poäng
BIG 4 = 4 poäng

BIS = 10 poäng
BIS 2 = 8 poäng
BIS 3 = 6 poäng
BIS 4 = 4 poäng

BIR-Veteran = 1 poäng (om det deltager en veteran av varje kön).

Med slagna hundar menas utställda hundar, dock inte valpar, avels- och uppfödargrupper. BIS på Terrierklubbens utställningar räknas som ett BIG och SKBKs årliga rasspecial räknas som ett BIR.


/Styrelsen